Over Junctum


cropped-image4071.jpg

 

 

Junctum staat vrij vertaald voor verbinden. Adviesbureau Junctum verbindt mensen en organisaties met en aan elkaar. Organisatieveranderingen blijken in de praktijk lastige en weerbarstige processen. Uit onderzoeken blijkt dat bij 70% van de veranderingsprocessen niet datgene wordt gerealiseerd wat met de verandering wordt beoogd.

In analyses van onderzoekers wordt de complexiteit van veranderingsprocessen als voornaamste reden aangeduid. Veranderen is een continu proces waar keuzes en inzichten van het management aan ten grondslag liggen. In veranderingsprocessen is een belangrijke rol weggelegd voor leidinggevenden en het management. Deze rol bestaat o.a. uit het vertalen van de context van het veranderingsproces naar de dagelijkse praktijk. Door interactie en wederzijdse beïnvloeding wordt een nieuwe perceptie van de werkelijkheid gecreëerd bij de medewerkers. De dagelijkse praktijk krijgt zo voor medewerkers een nieuwe betekenis, waardoor nieuw gedrag zal ontstaan. Leidinggevenden geven hiermee ieder op hun eigen manier betekenissen aan veranderingstrajecten.

Het zijn vooral de betekenisgevingprocessen die bepalend zijn welk gedrag betrokkenen gaan vertonen en of de doelstellingen van de veranderingstrajecten worden gerealiseerd die worden beoogd. Alles wat in organisaties gebeurd is, is een resultaat van interactieprocessen waarbij mensen betekenis geven aan wat er volgens hen aan de hand is en waarbij zij deze betekenissen omzetten in gedrag. De manier waarop managers en leidinggevenden vanuit de context betekenis geven aan veranderingen en hun vertaling maken naar de organisatie is van invloed op het succes van de verandering.

Graag bieden wij u onze kennis en expertise aan om organisatieveranderingen tot een succesvolle te laten zijn en te gaan voor een score van 100% succesvol.

-