Publicaties

Door medewerkers van Junctum zijn diverse publicaties en boeken gepubliceerd. Indien u meer informatie hierover wilt verkrijgen kunt contact opnemen met Ron Smits (ron.smits@junctum.nl).

Boeken:

  • Procesmanagement bij de Nederlandse Politie; Toepassing in de praktijk. Co-auteur: Bernd Wondergem. Verkrijgbaar via de auteurs (2008).
  • Doelgericht presteren met processen. Co-auteurs: Bernd Wondergem en Hans van Noort. Niet meer leverbaar (2004).
  • Integraal veiligheidsbeleid: de regierol van de gemeente. Een onderzoek naar de inhoud van integraal veiligheidsbeleid. Co-auteur: Monique Klieverik. Niet meer leverbaar (2002).

Artikelen:

f1000001IMG_4683